Fördjupningskurs: Human Rights Due Diligence

När: 6 tillfällen, start 9:e mars
Var: online
Vem: medlemmar och icke-medlemmar

*** Anmäl dig här ***

Välkommen på en praktiskt inriktad fördjupningskurs där du i sex steg lär dig hur du implementerar human rights due diligence (HRDD) i ditt företags verksamhet och leverantörsled.

Upplägget på kursen möjliggör för deltagare att parallellt med kurstillfällena lägga upp sitt eget HRDD-arbete, och efter avslutad kurs kommer de att kunna ha en HRDD-process på plats.

Due Diligence är en process för riskhantering som hjälper företag att identifiera, hantera och rapportera negativa konsekvenser på människor, samhällen eller miljö kopplat till verksamheten. Kursen basera sig på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och OECD:s standard för due diligence.

Detta får du

Varje tillfälle är 2-3 timmar långt och innehåller genomgång, konkreta tips och råd, praktiska företagsexempel och gruppdiskussioner. Deltagarna får verktyg och mallar och mellan kurstillfällena ges möjlighet att stegvis implementera due diligence i det egna företaget.

Kursen kommer att hållas på engelska och är uppdelad i sex tillfällen:

  • Förankra arbete i företaget: 9 mars 13:00-15:30
  • Identifiera och utvärdera – risker i leverantörskedjan 31 mars 13:00-16:00
  • Identifiera och utvärdera – risker på leverantörsnivå: 28 april 13:00-16:00
  • Förhindra och hantera kränkningar: 19 maj 13:00-16:00
  • Möjliggör gottgörelse: 16 juni 13:00-15:00
  • Följ upp och kommunicera: 1 september 13:00-15:00

Alla tillfällen kommer att spelas in och deltagare som inte kan närvara kan ta del av inspelningarna i efterhand.

Medlemmar i ETI Sweden ges dessutom möjlighet att gå med i en nystartad arbetsgrupp om Human Rights Due Diligence där de kan dela erfarenheter, testa nya lösningar och driva gemensamma projekt. Mer information kommer att publiceras inom kort.

Utbildningen riktar sig till

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med hållbarhets-och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor.

Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Vänligen observera att utbildningen har begränsat med platser och prioritet ges till medlemmar i ETI Sweden.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sweden.

För icke-medlemmar är kostnaden 10 000 kr för hela utbildningen eller 2 000 kr per tillfälle.

Inte medlem ännu? Läs mer om medlemskap i ETI Sweden här.

Kursledare

Reidun Blehr Lånkan är seniorrådgivare på Etisk Handel Norge med flera års erfarenhet av att utbilda och vägleda företag inom hållbara affärsmetoder på strategisk och operativ nivå. Hon har arbetat med företag från olika branscher inom HRDD och leverantörsarbete och är ansvarig för utbildningar på Etisk Handel Norge.

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sweden. Han har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003; som CSR-chef på Nudie Jeans, hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist, med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

Mer information

För frågor om kursen och anmälan kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *