Norge antar lag om human rights due diligence – vad innebär det för svenska företag?

Den 10:e juni antog Norges Storting en ny lag som kräver att företag arbetar aktivt med att identifiera, hantera och redovisa risker kopplade till mänskliga rättigheter. Med detta följer Norge de europeiska länder som lagstiftat om obligatorisk human rights due diligence – men går ett steg längre när det gäller kraven på transparens. Vi tittar närmre på vad lagen innebär för svenska företag med verksamhet i Norge. 

Åpenhetsloven, eller på svenska ”öppenhetslagen”, syftar till att stärka företags ansvar för mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden i värdekedjan. Den baserar sig på principerna för human rights due diligence (HRDD) enligt OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Norge följer därmed ett antal europeiska länder som har antagit eller föreslagit lagstiftning om due diligence. Mindre än 24 timmar efter Stortingets beslut antog tyska Bundestag en lag om due diligence i leverantörsled som kommer träda i kraft 2023. Ihöst väntas även EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag om obligatorisk due diligence för företag på den europeiska marknaden.

Detta ingår i lagen

Lagen kräver att företag utför due diligence för att identifiera, förhindra, hantera och gottgöra negativa påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i verksamheten och i leverantörsledet.

Företag har även en skyldighet att redovisa due diligence-arbetet, inklusive risker som identifierats och hur dessa har hanterats. Informationen ska vara tillgänglig på företagets hemsida och uppdateras årligen eller om större förändringar sker gällande företagets risker.   

Det som gör den norska lagen unik är att individer eller organisationer dessutom kan begära att företag lämnar ut information om sitt due diligence-arbete. Denna ”rätt till information” bygger på Norges miljöredovisningslag från 2003 och ställer ökade krav på företags transparens.   

Företag som bryter mot lagen kommer att kunna bötfällas. Däremot kommer de inte att avkrävas ansvar i domstol, något som kritiseras av civilsamhällsorganisationer.

Vem lagen gäller för

Lagen kommer till att börja med gälla för stora och medelstora företag som uppfyller två av tre kriterier: försäljningsintäkter på 70 miljoner norska kronor; balansomslutning på 35 miljoner norska kronor; 50 eller fler anställda.

Det innefattar både verksamheter som är hemmahörande i Norge och utländska verksamheter som erbjuder varor och tjänster i Norge och som är skatteskyldiga i landet. Därmed kommer den att påverka flera svenska företag med varsamhet i Norge.

Har du frågor?

På ETI Sverige erbjuder vi våra medlemmar rådgivning och utbildningar inom human rights due diligence. Vi arbetar även i nära samarbete med vår systerorganisation Etisk Handel Norge som i över 20 år har samlat norska företag och intressenter för att främja mänskliga rättigheter i globala leverantörsled.

Har du frågor om den norska lagen eller behöver rådgivning? Hör i så fall av dig till Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisweden.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *