Human rights due diligence: Kartläggning av risker på leverantörsnivå

När: 28 april 13:00-16:00
Var: online
Kostnad: kostnadsfritt för medlemmar, 2 000 kr för icke-medlemmar

Anmäl dig här

Hur identifierar du risker kopplade till mänskliga rättigheter hos dina leverantörer? Vilka metoder fungerar för att förhindra kränkningar? Och hur involverar du intressenter i detta arbete?

Denna kurs ger dig kunskap om hur du kan identifiera och förebygga risker hos ditt företags leverantörer. Vi går igenom olika sätt att säkra leverantörsledet, både genom förkvalificering/urval av leverantörer och uppföljning av befintliga leverantörer. Du kommer också att få praktiska exempel från företag och applicera dina nya kunskaper i gruppuppgifter med andra deltagare.

Innehållet är anpassat till företag av olika storlek och om företaget har direkt eller indirekt kontakt med producenter.

Utbildningsserie i human rights due diligence

Kursen hålls på engelska och är en del av ETI Swedens utbildningsserie om due diligence, en internationellt förankrad process för hur företag kartlägger, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Kurserna bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s process för due diligence och knyter även an till EU:s kommande lagkrav på due diligence.

Varje kurstillfälle är fristående och det är möjligt att gå ett tillfälle eller att kombinera flera:

  • Kartläggning av risker på leverantörsnivå: 28 april 13:00-16:00
  • Förhindra och hantera kränkningar: 19 maj 13:00-16:00
  • Möjliggör gottgörelse: 16 juni 13:00-15:00
  • Följ upp och kommunicera: 1 september 13:00-15:00

Om du är intresserad av att gå flera kurstillfällen registrera dig i så fall här och ange vilka kurstillfällen du vill delta på.

Utbildningen riktar sig till

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med hållbarhets-och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor.

Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sweden.

För icke-medlemmar är kostnaden 2 000 kr per kurstillfälle. Avgiften kommer att faktureras och detaljer anges i slutet av beställningsprocessen.

Intresserad av att bli medlem i ETI Sweden? Läs mer här.

Kursledare

Reidun Blehr Lånkan är seniorrådgivare på Etisk Handel Norge med flera års erfarenhet av att utbilda och vägleda företag inom hållbara affärsmetoder på strategisk och operativ nivå. Hon har arbetat med företag från olika branscher inom HRDD och leverantörsarbete och är ansvarig för utbildningar på Etisk Handel Norge.

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sweden. Han har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003; som CSR-chef på Nudie Jeans, hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist, med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

Mer information

För frågor om kursen och anmälan kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *