Guider till Human Rights Due Diligence

ETI Sweden arbetar för att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled. En central del i det är att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Det handlar bland annat om att företag ska göra en konsekvensanalys avseende mänskliga rättigheter för att identifiera, förhindra och hantera risker och kränkningar. Vanligaste används det engelska begreppet Human Rights Due Diligence (HRDD) för att beskriva detta då det är bredare än svenskans konsekvensanalys.

Hur görs då HRDD i praktiken? HRDD är inte något företag gör en gång, utan en pågående process där företaget analyserar risker avseende mänskliga rättigheter och hur de kan hantera kränkningar som kan uppstå. I denna process ingår också att kontrollera företagets värdekedja.

För att underlätta för företag och organisationer att arbeta med HRDD har två guider tagits fram inom Joint Ethical Trading Initiative (JETI), en av ETI i Storbritannien och en av Etisk Handel Norge. Båda bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.

Läs mer om ETI Swedens arbete med HRDD här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *