Fackföreningsfrihet i leverantörskedjan – ny arbetsgrupp inom ETI Sweden

Varaktiga förbättringar i leverantörsledet är inte möjliga om inte anställda kan försvara sina egna rättigheter. Trots det är frågan om fackföreningsfrihet ofta eftersatt i företags arbete med arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Nu startar ETI Sweden tillsammans med sina medlemmar en arbetsgrupp för att ta fram praktiska råd för hur företag kan jobba med fackföreningsfrihet.

Inom ETI-organisationerna finns många års erfarenhet av att stödja fackföreningsfrihet i globala leverantörsled. Bland annat har ETI i Storbritannien tillsammans med medlemsföretag och Building & Woodworkers International arbetat för att stödja lokala fackföreningar på sandstensbrott i Rajasthan; och i Bangladesh har ETI-organisationerna i fem år drivit ett projekt där medlemsföretag arbetar med sina leverantörer för att säkerställa social dialog på textilfabriker.

Erfarenheterna av hur företag bäst kan stödja föreningsfrihet har sammanställts i guiden “Roadmap to implement Freedom of Association, Collective Bargaining and Worker Representation”. Nu påbörjar ETI Sweden en arbetsgrupp som ska anpassa guiden för svenska företag och ta fram en utbildning på temat.

Intresserade av att delta i arbetet? Kontakta ETI Swedens kanslichef Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisweden.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *