Leverantörsarbete i en tid av pandemi – sociala revisioner, uppföljning och förbättringsarbete

Hur kan företag följa upp och förbättra arbetsförhållanden i leverantörsledet under en pandemi? Vad finns det för möjligheter att tänka nytt och utveckla nya verktyg för hållbarhetsarbetet? Dessa frågor diskuterade ETI-medlemmar tillsammans med fabrikskontrollanter från Kina och Italien på en workshop den 26:e november 2020.

Fortsätt läsa ”Leverantörsarbete i en tid av pandemi – sociala revisioner, uppföljning och förbättringsarbete”