Styrelsen

ETI Sweden har en styrelse som representerar föreningens alla intressenter. Fyra representanter från näringslivet, fyra representanter från fackliga och civilsamhällesorganisationer, samt en ordförande.

På årsmötet 2020 valdes följande personer till styrelsen i ETI Sweden.

  • Viveka Risberg, ordförande ETI Sweden, Axfoundation
  • Tommi Ogi Possnert, vice ordförande ETI Sweden, NCC
  • Christina Snöbohm, Coop
  • Hanna Björk, Västtrafik
  • Hanna Sutherlin Systembolaget
  • Johan Pettersson, Oxfam
  • Karin Lindehoff, Handelsanställdas förbund
  • Magnus Kjellsson, Unionen
  • Sofia Östmark,  Union to Union