Vill du bli medlem?

Har ditt företag/din organisation leverantörskedjor som grenar ut sig över världen? Ser ni det som utmanande att säkerställa mänskliga rättigheter i leverantörsledet, att utvärdera var de största riskerna finns eller att hitta interna arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för just detta? Hör av dig i så fall så berättar vi mer om ETIs verksamhet!

Fortsätt läsa ”Vill du bli medlem?”

ETI Sweden främjar hållbara leverantörskedjor!

Den 12 december 2019 grundades Ethical Trading Initiative Sweden av Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, LO, Oxfam Sverige, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Västtrafik och We Effect.

Arbetet med att bygga upp organisationen pågår intensivt och vi välkomnar alla intresserade blivande medlemmar att höra av sig! Rekrytering av generaldirektör och ytterligare personal till kansliet kommer att påbörjas inom kort och tack vare stort stöd från våra redan existerande systerorganisationer i Norge, Danmark och UK, räknar vi med en snabb uppbyggnad av verksamheten.

Vad är ETI Sweden?

Förbättra arbetsvillkor i globala leveranskedjor

ETI:s mål är att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor genom samverkan mellan privata företag, offentlig sektor, fackliga organisationer och civilsamhällets organisationer. Därmed är ETI relevant för allt från företag med globala leverantörsled till fackliga, bransch- och civilsamhällesorganisationer samt offentliga upphandlare och deras leverantörer. Finansbranschen, med behov av att utvärdera och mäta även den sociala delen av sitt ESG-arbete, har även de mycket att vinna med ett medlemskap.

Fortsätt läsa ”Vad är ETI Sweden?”