Vad är ETI Sweden?

Förbättra arbetsvillkor i globala leveranskedjor

ETI:s mål är att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor genom samverkan mellan privata företag, offentlig sektor, fackliga organisationer och civilsamhällets organisationer. Därmed är ETI relevant för allt från företag med globala leverantörsled till fackliga, bransch- och civilsamhällesorganisationer samt offentliga upphandlare och deras leverantörer. Finansbranschen, med behov av att utvärdera och mäta även den sociala delen av sitt ESG-arbete, har även de mycket att vinna med ett medlemskap.

Fortsätt läsa ”Vad är ETI Sweden?”