Human Rights Due Diligence – en introduktion

Vad krävs för att ditt företag ska få till ett bra hållbarhetsarbete i leverantörsledet? Hur kan ni arbeta för att uppfylla lagkrav och växande förväntningar att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter?

Den 17:e december organiserade ETI Sweden en grundkurs i Human Rights Due Diligence (HRDD), en internationellt förankrad process för företag att hantera risker och kränkningar av mänskliga rättigheter. Den fokuserade på hur företag praktiskt kan arbeta med HRDD och implementera det i sin verksamhet och i sina leverantörskedjor.

Fortsätt läsa ”Human Rights Due Diligence – en introduktion”

Workshop: Sociala revisioner under coronapandemin

När: 26 november 09:00-10:30
Var: online
Vem: endast ETI Sweden-medlemmar

*** Eventet har passerat ***

Coronapandemin har skapat stora utmaningar gällande revisioner av arbetsförhållanden och uppföljning av åtgärdsplaner i leverantörsledet. Hur kan man som hållbarhetsansvarig eller inköpare hantera detta?

På ETI Swedens första workshop bjuder vi in våra medlemmar för att diskutera och dela erfarenheter av att praktiskt jobba med leverantörsuppföljning under pandemin. Vilka lösningar har vi hittat, vad kan vi lära av andra branscher och finns nya möjligheter till samarbeten mellan företag, civilsamhälle och fackliga organisationer?

Fortsätt läsa ”Workshop: Sociala revisioner under coronapandemin”

Vill du bli medlem?

Har ditt företag/din organisation leverantörskedjor som grenar ut sig över världen? Ser ni det som utmanande att säkerställa mänskliga rättigheter i leverantörsledet, att utvärdera var de största riskerna finns eller att hitta interna arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för just detta? Hör av dig i så fall så berättar vi mer om ETIs verksamhet!

Fortsätt läsa ”Vill du bli medlem?”

ETI Sweden främjar hållbara leverantörskedjor!

Den 12 december 2019 grundades Ethical Trading Initiative Sweden av Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, LO, Oxfam Sverige, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Västtrafik och We Effect.

Arbetet med att bygga upp organisationen pågår intensivt och vi välkomnar alla intresserade blivande medlemmar att höra av sig! Rekrytering av generaldirektör och ytterligare personal till kansliet kommer att påbörjas inom kort och tack vare stort stöd från våra redan existerande systerorganisationer i Norge, Danmark och UK, räknar vi med en snabb uppbyggnad av verksamheten.

Vad är ETI Sweden?

Förbättra arbetsvillkor i globala leveranskedjor

ETI:s mål är att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor genom samverkan mellan privata företag, offentlig sektor, fackliga organisationer och civilsamhällets organisationer. Därmed är ETI relevant för allt från företag med globala leverantörsled till fackliga, bransch- och civilsamhällesorganisationer samt offentliga upphandlare och deras leverantörer. Finansbranschen, med behov av att utvärdera och mäta även den sociala delen av sitt ESG-arbete, har även de mycket att vinna med ett medlemskap.

Fortsätt läsa ”Vad är ETI Sweden?”