Medlemskap

Bli medlem i ETI Sverige

Påverkar din verksamhet globala leverantörskedjor genom era inköp – genom företag som ni äger, som levererar till er eller som på ni på annat sätt har inflytande över?

Globala leverantörskedjor länkar ofta till riskländer där brott mot mänskliga rättigheter, dåliga arbetsvillkor och korruption förekommer. Det är också i riskländer som lagstiftningar för att skydda miljö och naturvärden är svaga. Det visar sig allt oftare att människor och miljöer drabbats av extrema vädersituationer orsakade av klimatförändringar. Det gör dem extra sårbara.  

Det ställer allt större krav på oss som jobbar och på andra sätt är beroende av de globala leverantörskedjorna. Vi behöver kunskap, stöd och samverkan för att hantera utmaningarna och driva på för omställning, ökad transparens och bättre villkor.

Om din verksamhet ska ha möjlighet att respektera mänskliga rättigheter genom hela leverantörskedjan i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter behövs ett arbete som kräver prioriteringar, systematik och kontinuitet.

ETI Sverige är en nybildad organisation som främjar hållbara affärsmetoder i globala leverantörskedjor. ETI Sverige ska bli en motor för konkret förbättringsarbete i leverantörsländerna och intern kompetenshöjning för dig och din verksamhets dagliga arbete.

Varför medlem?

ETI Sverige vill få saker att hända på riktigt. Ansvarsfullt leverantörsarbete är resurskrävande och komplext, samtidigt som det är specifikt för olika branscher och tematiska frågor. Det finns många poänger med att gå samman för att få skala och volym på förändringar på leverantörsnivå. Samtidigt finns behov av bättre resursutnyttjande på hemmaplan. Riskhantering av mänskliga rättigheter, miljö- och klimatavtryck kräver systematiskt arbete som ETI Sverige kan samla och förmedla.

Vad erbjuder ETI Sverige?

Som medlem i ETI Sverige får din organisation hjälp att bedöma och hantera risker gällande mänskliga rättigheter och miljö i leverantörskedjor enligt den högsta standarden (OECD) på ett metodiskt sätt. Medlemskapet erbjuder dessutom:

 • Samverkan och erfarenhetsutbyten mellan företag, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer
 • Rådgivning, utbildning och verktyg kring human rights due diligence, hållbara inköp och frågor kopplade till mänskliga rättigheter i leverantörskedjor
 • Flerpartssamarbeten i leverantörskedjor för att åstadkomma konkreta förbättringar och utveckla nya metoder för hållbart leverantörsarbete
 • Internationellt nätverk med tillgång till expertis i producentländer och utbyte med ETI-organisationerna och deras medlemmar

Vem kan bli medlem?

Företag i alla branscher, civilsamhällsorganisationer, fackförbund, branschorganisationer och offentliga aktörer kan bli medlemmar. ETI Sverige samarbetar också med nätverk och akademin.

Just nu pågår ett aktivt arbete med att bredda medlemsbasen. Vi ser att vi kan bidra med värde till små, medelstora och stora företag inom branscher med globala leverantörsled som till exempel livsmedel, industri, detaljhandel och medicin. Offentliga aktörer och finansbranschen tror vi också kan ha stor nytta av ett medlemskap i ETI Sverige. 

Vilka är medlemmar?

Axfood, Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, Handelsanställdas förbund, LO, NCC, Oxfam Sweden, Rädda Barnen, Skånetrafiken, Svenska Kyrkan, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Vision, Västtrafik, We Effect.

Vad kostar det?

 • Företag: en promille av årsomsättningen, max 110 00 SEK
 • Branschorganisationer: 30 000 SEK
 • Fackförbund: 30 000 SEK
 • Civilsamhällesorganisationer:
  • <20 anställda/mindre nätverk: 5 000 SEK
  • >20 anställda: 30 000 SEK
 • Kommuner:
  • Storstäder (>200 000 invånare): 20 000 SEK
  • Större stad (>50 000 invånare): 15 000 SEK
  • Mindre stad/tätort (<15 000 invånare): 10 000 SEK
  • Landsbygdskommun (<15 000 invånare): 5 000 SEK
  • Kommunala bolag: en promille av oms., max 110 000 SEK
 • Regioner: 20 000 SEK
  • Regionägda bolag: en promille av oms., max 110 000 SEK
 • Länstrafikorganisationer: 20 000 SEK
 • Stat:
  • Större statlig myndighet (>5 000 anställda): 20 000 SEK
  • Medelstor statlig myndighet (>1 000 anställda): 15 000 SEK
  • Liten statlig myndighet (<1 000 anställda): 10 000 SEK
  • Statliga bolag: en promille av oms., max 110 000 SEK

Intresserad?

Är du/din organisation intresserad av medlemskap? Hör då av dig till oss på info@etisweden.se.