Events

Due diligence i globala leverantörsled

När: 6 tillfällen, september-december 2021
Var: online
Vem: medlemmar och icke-medlemmar

Anmäl dig här

Lär dig hur du identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöpåverkan i leverantörsledet. Hösten 2021 håller ETI Sverige en utbildning i due diligence i sex steg. Den bygger på FN:s och OECD:s riktlinjer och förbereder dig inför kommande EU-lag om Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD).

Due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt förankrad process för att kartlägga och hantera företags negativa påverkan på människor, samhällen och miljö. Det är alltmer centralt för företags hållbarhetsarbete och på EU-nivå förbereds nu en lag som kommer att kräva att företag utför due diligence av mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

ETI Sverige erbjuder under hösten en utbildning i due diligence i sex steg. Varje utbildningstillfälle är fristående och deltagare kan välja att gå hela utbildningen eller enstaka tillfällen.

Under utbildningen går vi igenom hur du implementerar och genomför due diligence i företagets leverantörsled med fokus på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Du lär dig metoder, tar del av praktiska exempel från företag och får tillgång till verktyg och mallar för due diligence-arbetet.

Detta får du

 • Genomgång av due diligence-processens sex steg: förankring, identifiering, hantering, uppföljning, redovisning och gottgörelse
 • Konkreta metoder för effektivt due diligence-arbete
 • Exempel från företag, fack och civilsamhälle
 • Tillgång till mallar och verktyg
 • Det senaste om EU-lagen om HREDD

Deltagare får dessutom tillfälle att utbyta erfarenheter och applicera sina kunskaper i gruppuppgifter med företag och intressenter från fack och civilsamhällen.

Utbildningstillfällen

Utbildningen består av sex fristående tillfällen. Deltagare kan välja att gå hela utbildningen eller enstaka tillfällen.

 • 14 sept 13:00-16:00: Förankradue diligence-arbetet
 • 30 sept 13:00-16:00: Kartlägg risker för land, bransch och råvara
 • 19 okt 13:00-16:00: Identifierarisker på leverantörsnivå
 • 9 nov 13:00-16:00: Hanteraoch förebygg negativ påverkan
 • 25 nov 13:00-16:00: Gottgörför negativ påverkan
 • 14 dec 13:00-16:00: Följ uppoch kommunicera

Alla tillfällen kommer att spelas in och deltagare som inte kan närvara kan ta del av inspelningarna i efterhand.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet är anpassat för företag i olika storlekar och branscher.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige. För icke-medlemmar är kostnaden 10 000 kr för hela utbildningen eller 2 000 kr per utbildningstillfälle.

Intresserad av medlemskap i ETI Sverige? Läs mer här.

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled.

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.

Föregående events:

Human rights due diligence – introduktion

EU-kommissionen kommer i höst att lägga fram ett lagförslag om human rights due diligence (HRDD) som kräver att företag identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter. Vad innebär detta för ditt företag och hur kan ni arbeta med HRDD i era leverantörsled?

På detta webbinarium får du lära dig grunderna i HRDD i enhet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vi går igenom grundkraven för en due diligence, praktiska steg för implementering och vad vi kan förvänta oss av kommande EU-lag.

Webbinariet leds av Henrik Lindholm, verksamhetschef ETI Sverige. Henrik har 20 års erfarenhet av att arbeta med arbetsförhållanden i globala leverantörsled, bland annat som hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Foto av JJ Ying på Unsplash.

Digitala verktyg för globala leverantörsled

Inom många områden har digitaliseringen revolutionerat hur vi jobbar. Effektivisering och lösningar som för bara några år sedan var otänkbara är nu en del av vårt dagliga arbete. Men har arbetet med att säkra mänskliga rättigheter i leverantörsledet kunnat dra nytta av teknikutvecklingen?

Den 8:e juni anordnade ETI Sverige ett webbinarium där vi tittade på några av de digitala verktyg som kan hjälpa företag med sitt hållbarhetsarbete. Du hittar presentationerna här.

För att lyckas säkra goda arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i våra globala leverantörsled krävs nya metoder. Vi måste hitta bättre verktyg för spårbarhet och transparens, bättre uppföljning av situationen hos våra leverantörer och bättre sätt att hantera de brister vi upptäcker. Digitala verktyg kan vara en viktig det i detta arbete. Därför bjöd ETI Sverige in aktörer som använder digital teknik på innovativa sätt för att hantera utmaningar i leverantörsledet.  

Under seminariet hörde vi om svenska Global Works som använder algoritmer för hitta information från sociala medier som avslöjar människorättskränkningar på fabriksnivå i högriskländer. Genom att använda fritt tillgänglig information från internet kan du identifiera bland annat fabrikers kopplingar till tvångsarbete.

Quizrr, ett annat svenskt företag, berättade hur de använde digitala hjälpmedel för att informera arbetare hos leverantörer om sina rättigheter. Genom att använda telefoner och tablets har vi nu möjligheten att nå fler och samtidigt kunna uppdatera informationen när t.ex. en pandemi förändrar situationen för migrantarbetare.

Coop delade dessutom med sig om hur de använder blockchainteknologi för att spåra tonfisk, från fångst till butikshylla.

Foto av Shahadat RahmanUnsplash

Workshop: due diligence på leverantörsnivå i Kina

Vad: Workshop
När: 4 juni 09:00-11:00
Vem: endast medlemmar

Kina är Sveriges viktigaste handelspartner i Asien, men även ett högriskland för ansvarsfulla leverantörsled. Senaste tidens rapporter om tvångsarbete och förföljelse av minoriteter, speciellt uigurer från Xinjiang, har fått många att omvärdera hur man jobbar med sina kinesiska leverantörer.  

ETI Sverige bjuder nu in sina medlemmar för att diskutera situationen i landet tillsammans med experter och intressenter.

Hur kan vi kontrollera och påverka arbetsförhållandena i Kina? Vilka regioner och leverantörskedjor är förknippade med högre risker? Vilket perspektiv har den fackliga rörelsen och människorättsorganisationer på produktion i Kina?

Företag, intressenter och experter bjuds in till ett öppet samtal om erfarenheter, utmaningar och lösningar gällande situationen i Kina. Är du intresserad av att delta ? Mejla Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisweden.se!

ETI Sveriges workshops är endast öppna för medlemmar för att möjliggöra att vi öppet delar erfarenheter och diskuterar lösningar. ETI Sveriges workshops är inte utbildningar utan handlar om att alla som deltar aktivt ska bidra till diskussionen och erfarenhetsutbytet.

Foto på Yantian-hamnen i Shenzhen, Kina, av Chengwei Hu

Utbildningsserie: Human Rights Due Diligence

När: 6 tillfällen, mars-september 2021
Var: online
Vem: medlemmar och icke-medlemmar

*** Anmäl dig här ***

** Del 1-4 har passerat. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till Del 5 och 6. Varje kurstillfälle är fristående**

Välkommen på en praktiskt inriktad utbildningsserie där du i sex steg lär dig hur du implementerar human rights due diligence (HRDD) i ditt företags verksamhet och leverantörsled.

Upplägget möjliggör för deltagare att parallellt med varje tillfälle lägga upp sitt eget HRDD-arbete, och efter avslutad utbildningen kommer de att kunna ha en HRDD-process på plats.

Due diligence är en process för riskhantering som hjälper företag att kartlägga, hantera och redovisa företagets negativa inverkan på människor, samhällen eller miljö. Utbildningen basera sig på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s standard för due diligence och knyter även an till EU:s kommande lagkrav på due diligence.

Detta får du

Utbildningen hålls på engelska och består av sex fristående kurstillfällen. Det är möjligt att gå enstaka tillfällen eller hela utbildningen.

Vid varje kurstillfälle får du kunskap, verktyg och konkreta tips och råd för effektivt due diligence-arbete kopplat till kursens tema. Du får också ta del av exempel från ledande företag och applicera dina kunskaper i gruppuppgifter.

Utbildningen består av följande kurser:

 • Förankra arbete i företaget: 9 mars 13:00-15:00
 • Kartlägg risker i leverantörsledet: 31 mars 13:00-16:00
 • Kartlägg risker på leverantörsnivå: 28 april 13:00-16:00
 • Förhindra och hantera negativ inverkan på mänskliga rättigheter: 19 maj 13:00-16:00
 • Gottgör negativ inverkan på mänskliga rättigheter : 16 juni 13:00-15:00
 • Följ upp och kommunicera due diligence-aktiviteter: 1 september 13:00-15:00

Alla tillfällen kommer att spelas in och deltagare som inte kan närvara kan ta del av inspelningarna i efterhand.

Utbildningen riktar sig till

Denna utbildningsserie riktar sig främst till dig som arbetar med hållbarhets-och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor.

Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige. För icke-medlemmar är kostnaden 2 000 kr per tillfälle.

Intresserad av medlemskap i ETI Sverige? Läs mer här.

Kursledare

Reidun Blehr Lånkan är seniorrådgivare på Etisk Handel Norge med flera års erfarenhet av att utbilda och vägleda företag inom hållbara affärsmetoder på strategisk och operativ nivå. Hon har arbetat med företag från olika branscher inom HRDD och leverantörsarbete och är ansvarig för utbildningar på Etisk Handel Norge.

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003; som CSR-chef på Nudie Jeans, hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist, med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

Mer information

För frågor om kursen och anmälan kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.

ETI Sverige: samverkan för hållbara leverantörsled

Den 23:e april bjöd ETI Sverige in till webbinarium för att berätta mer om vad vi gör, hur vår flerpartsmodell fungerar i praktiken och vad din organisation kan få ut av ett medlemskap.

Webbinariet leddes av Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sverige och gästades av Heidi Furustøl, Executive Director på Etisk Handel Norge, Hanna Helgesdotter, hållbarhetsansvarig på vårt medlemsföretag Systembolaget, och Sara Petersson, Social Dialogue Programme Manager på Ethical Trading Initiative i Storbritannien.

Globala leverantörsled involverar ofta länder eller regioner där risken för dåliga arbetsvillkor och kränkningar av mänskliga rättigheter är stor. Även företag med policys och processer på plats har svårt att hantera utmaningar som fackliga rättigheter och diskriminering. I många fall kräver de komplexa problem vi står inför samarbete mellan olika intressenter och nya angreppssätt!

Därför har ETI Sverige bildats. Vi är en plattform för samverkan och kompetensutveckling för företag och organisationer i alla branscher. Vårt arbete sker i nära samarbete med ETI-organisationerna i Storbritannien, Norge och Danmark och tillsammans erbjuder vi bred expertis, resurser och möjlighet att påverka förutsättningarna för hållbar global handel.

På webbinariet får du lära dig om ETI Sverige, vårt arbete och planerna för de kommande åren. Du får också höra om hur vår systerorganisation Etisk Handel Norge arbetar med sina medlemmar och tillsammans har drivit förändringar på såväl företag, bransch-som politisk nivå.

Dessutom berättar Systembolaget, en av grundarna till ETI Sverige, om hur medlemskapet ska stärka deras hållbarhetsarbete. Slutligen får du höra om hur samverkan kan se ut i praktiken med exempel från ETI-organisationernas projekt om social dialog i Bangladesh.

Webbinarium: Praktiskt leverantörsarbete för bättre arbetsförhållanden

Den 28:e januari höll ETI Sweden ett webbinarium om hur företag arbetar för att säkra arbetsförhållanden i globala leverantörsled.

 • Hur kontrollerar man efterlevnad hos leverantörer?
 • Vad är de största utmaningarna?
 • Hur kan man samarbeta med andra företag, civilsamhällsorganisationer och fack för att förbättra leverantörsarbetet?

Webbinariet leddes av Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sweden, och gästades av Karin Wimmen, hållbarhetsansvarig på Axfood/Dagab samt Beverly Hall, Senior Industrial Relations Advisor på ETI i Storbritannien.

Det vände sig främst till dem som i dagsläget inte jobbar direkt med uppföljning av arbetsförhållanden inom leverantörsledet, men till exempel med inköp & kvalitet, eller dem som nyligen börjat arbeta inom området. Det lämpar sig också för verksamma inom fackliga organisationer eller civilsamhället som vill få en bättre förståelse för företags leverantörsarbete.

Henrik har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003. Förutom att ha arbetat som CSR-chef på Nudie Jeans och hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist har han jobbat med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

En kopia av presentationen finns att ladda ner här.

Webbinarium: Human Rights Due Diligence – en introduktion

Vad krävs för att ditt företag ska få till ett bra hållbarhetsarbete i leverantörsledet? Hur kan ni arbeta för att uppfylla lagkrav och växande förväntningar att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter?

Human Rights Due Diligence (HRDD) är en internationellt förankrad process för företag att hantera risker och kränkningar av mänskliga rättigheter. Den ett pedagogiskt verktyg för att steg för steg kartlägga och förebygga risker samt hantera potentiella negativa konsekvenser på människor, samhälle och miljö.

Men vad betyder detta egentligen i praktiken?

Välkommen på webbinarium den 17:e december som ger dig en introduktion till vad HRDD är med praktiska exempel på företag använder det i sin egen verksamhet och i sina leveranskedjor.

Webbinariet kommer att ledas av Reidun Blehr Lånkan, seniorrådgivare på Etisk Handel Norge, med flera års erfarenhet av att utbilda och vägleda företag inom hållbara affärsmetoder på strategisk och operativ nivå.

Vänligen notera att webbinariet kommer att hållas på engelska.

Webbinarium: Human Rights Impact Assessment i praktiken

Den 4:e december arrangerade ETI Sweden ett webbinarium om Human Rights Impact Assessment (HRIA), en metod för att kartlägga och bedöma risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsled.

Hör hur finska livsmedelskedjan S-Group, Oxfam och lokala fack har använt HRIA för att förbättra arbetsförhållanden på tomatodlingar i Italien och varför Systembolaget just nu gör en HRIA på vindruvsodlingar som en del i sitt arbete med human rights due diligence.

Human Rights Impact Assessments (HRIA) är en metod som företag kan använda för att identifiera, bedöma och prioritera risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i värdekedjan. HRIA är även en viktig del av arbetet med Human Rights Due Diligence (HRDD) för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i leverantörsledet. Det erbjuder företag en effektivt och systematisk metod att identifiera risker och möjligheter på olika nivåer – från specifika produkter till hela verksamheten – och därmed förenklar arbetet med att hantera mänskliga rättigheter.

HRIA är ett relativt nytt verktyg men det finns redan flera exempel på företag och organisationer som framgångsrikt arbetat med metoden. Ett sådant exempel är ETI Sweden medlemmen Oxfams som tagit fram det analysverktyg som använts av det finska livsmedelsföretaget S-Group för att identifiera och hantera risker i Italiens tomatindustri. Nu har Oxfam även inlett ett samarbete med två andra ETI Sweden medlemmar, Coop och Systembolaget, för att göra HRIAs för citrusfrukter från Marocko och vindruvor från Italien.

Återse webbinariet för att lära dig om hur företag tillsammans med organisationer jobbat med HRIA i sina leverantörsled.

Talare:

 • Nina Elomaa, Senior Vice President Sustainability, S-Group
 • Tim Gore, Head of Policy, Advocacy and Research for the GROW Campaign, Oxfam International
 • Hanna Helgesdotter Sutherlin, Hållbarhetsansvarig, Systembolaget
 • Jean Renè Bilogno, från det italienska facket för jordbruksarbetare FLAI CGIL

Moderator: Henrik Lindholm, verksamhetschef, ETI Sweden.

Workshop: Sociala revisioner under coronapandemin

Hur kan företag följa upp och förbättra arbetsförhållanden i leverantörsledet under en pandemi? Vad finns det för möjligheter att tänka nytt och utveckla nya verktyg för hållbarhetsarbetet? Dessa frågor diskuterade ETI-medlemmar tillsammans med fabrikskontrollanter från Kina och Italien på en ETI Sweden workshop den 26:e november 2020.

*** Läs referat av workshoppen här ***

Coronapandemin har gjort det mycket svårt att utföra revisioner av arbetsförhållanden och uppföljning av åtgärdsplaner i leverantörsledet. Hur kan man som hållbarhetsansvarig eller inköpare hantera detta? På ETI Swedens första workshop bjöd vi in våra medlemmar för att diskutera och dela erfarenheter av att praktiskt jobba med leverantörsuppföljning under pandemin. Vilka lösningar har vi hittat, vad kan vi lära av andra branscher och finns nya möjligheter till samarbeten mellan företag, civilsamhälle och fackliga organisationer?

ETI Swedens workshops är tillfällen där företag från olika branscher tillsammans med organisationer och fackföreningar diskuterar lösningar på aktuella problem. En möjlighet att lära av varandra, dela erfarenheter och hitta möjligheter till samarbeten! Då vi även bjöd in experter med erfarenhet av att jobba på plats med uppföljning på fabriksnivå hölls denna workshop på engelska.

Gender responsive due diligence  – making women workers count

The webinar took place on May 28th. Want to relive it? See the recorded webinar above or download the power point here.

Guest speaker: Ingrid Porss, Social and compliance Manager at Lindex

Background

The current COVID-19 pandemic is exposing the differentiated risk facing women and men in global supply chains. While men are at a slightly higher risks to contract the virus, women are facing a number of risks driven by existing inequalities and discrimination including increased unpaid care, domestic violence and their over representation in vulnerable jobs. As the Gender guidance to the UN Guiding Principles on Responsible Business Conduct reminds us, too often, the human rights of women are overlooked by companies’ due diligence approaches, including impact assessments.

Women, and gender-related issues, count and need to be counted in. But, practically, how can companies conduct more gender-responsive due diligence approaches and what role does gender disaggregated data play in this? How can gender disaggregated data help build more responsible practices and responses in light of COVID-19?

BSR, ETI and partners having been working to support companies’ efforts to address this issue through new tools and initiatives. In particular, BSR has recently launched a new Framework and Tool for brands and suppliers to conduct gender-responsive due diligence and collect and analyze gender data to inform workplace policies and programming.

Objectives

This webinar will provide practical answers to this question and is a great opportunity to:

 • Shed light on the gendered impacts of COVID-19 observed at a global level as well as across value chains. 
 • Learn how BSR’s new Gender Data and Impact Tool (funded by C&A Foundation) can help brands and suppliers to collect, analyze and act on gender data and develop action plans to address identified gendered challenges.
 • Hear from BSR and ETI on their approach and work to support brands efforts to conduct gender-responsive due diligence, including new tools and initiatives.
 • Share experiences on gender-responsive approaches to covid-19 and explore potential collaborations to promote the collection of gender data and the achievement of more gender-equal workplaces throughout supply chains.

Migrant workers at particular risk in times of the pandemic

The webinar was held on May 19th. Want to relive it? See the recorded webinar above or download the power point here.

Take part of country intelligence, expertise and best practices from the Joint Ethical Trading Initiatives. Get perspectives from companies, unions and civil society. Take part in solutions for empowering migrant workers.

 • Why are migrant workers disproportionally at risk from the impact of the pandemic?
 • How can companies safeguard respect of human rights for migrant workers?
 • How can companies, unions, public actors and civil society collaborate?

Guest speakers:
Owain Johnstone, Policy Advisor, ETI UK
Katrine Karlsen, ETI Norway and Sustainability Manager UNIL Norway
Per-Olof Sjöö, President of BWI, Building and Wood Workers’ International

Program

Viveka Risberg, Chair ETI Sweden
Welcome and introduction

Henrik Lindholm, soon to be Operations manager of ETI Sweden, introduces the speakers and hosts the panel discussion.

1. Insights and experiences to address risks for migrant workers in global supply chains:

Owain Johnstone, Modern Slavery Advisor, ETI UK
The presentation will focus on insights and experiences from ETI UKs years long work to address modern slavery risks in supply chains. This will include tools to access modern slavery risks as well as a presentation on ETI UKs ongoing project in the rubber-gloves industry in Malaysia, which focuses on access to remedy for vulnerable migrant workers in Malaysia.Owain will also share up to date information on Covid-19 is affecting migrant workers and give some conclusions from ETI UK on this subject.

2. Empowering migrant workers through training, shared knowledge and constructive dialogue:

Katrine Karlsen, Sustainability Manager UNIL, Norwegian Food retailer & member of IEH (ETI Norway)

An introduction to the initiative MOVE where Nordic companies and QuizRR together initiated digital trainings on ethical recruitment in Thailand. Now is time for the next step and MOVE wants to find new collaborators for reaching the full supply chains and possible other markets.  Katrine will also share reflections on how migrant workers are affected by Covid-19 in the Thai food sector and how ETI Norway recommend retailers to handle the situation in a responsible way.

3. Union response – supporting migrant workers in times of crisis

Per-Olof Sjöö, President of BWI, Building and Wood Workers’ International
Migrant workers at risk – in Sweden and in Swedish companies supply chains. Insights into how the trade unions are working to protect migrant workers’ rights at work, and reflections on how migrant workers are affected by Covid-19.

4. Panel Discussion

b