Events

Human Rights Due Diligence i globala leverantörsled – en fördjupningskurs med fokus på praktisk implementering

När: 6 tillfällen under 2021, start 3:e mars
Var: online
Vem: endast ETI-medlemmar

*** Anmäl dig här ***

Medlemmar i ETI Sweden kommer under sex tillfällen att få en fördjupad utbildning i hur företag praktiskt implementerar Human Rights Due Diligence (HRDD) i verksamheten och leverantörsledet.

Upplägget på kursen möjliggör för deltagare att parallellt med kurstillfällena lägga upp sitt eget HRDD-arbete, och efter avslutad kurs kommer de att kunna ha en HRDD-process på plats.

Due Diligence är en process för riskhantering som hjälper företag att identifiera, hantera och rapportera negativa konsekvenser på människor, samhällen eller miljö kopplat till verksamheten. Kursen kommer att basera sig på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och följa OECD:s guide för due diligence i sex steg.

Detta får du

Varje tillfälle är 2-3 timmar långt och innehåller genomgång, konkreta tips och råd, praktiska exempel från medlemmar och gruppdiskussioner. Mellan träffarna ges deltagarna möjlighet att implementera det de lärt sig i sin egen verksamhet.

Kursen kommer att hållas på engelska och är uppdelad i sex tillfällen:

 • 3 mars 13:00-15:30: Embedding responsible business conduct (HRDD step 1)
 • 31 mars 13:00-16:00: Identify and assess adverse impact: scoping of supply chain risks (HRDD step 2)
 • 28 april 13:00-16:00: Identify and assess adverse impact: assessing risks at supplier level (HRDD step 2)
 • 19 maj 13:00-16:00: Preventing and mitigating human rights impact in the supply chain (HRDD step 3)
 • 16 juni 13:00-15:00: Remediating human rights impact in the supply chains (HRDD step 6)
 • 1 september 13:00-15:00: Tracking and communicating due diligence activities (HRDD step 4 and 5)

Alla tillfällen kommer att spelas in och deltagare som inte kan närvara kan ta del av inspelningarna i efterhand.

Utöver utbildningen kommer kursdeltagare att få tillgång till mallar och verktyg för att implementera due diligence, inklusive handlingsplan, riktlinjer för leverantörer och intressentanalys.

Kursdeltagare har dessutom möjlighet att gå med i ETI Swedens arbetsgrupp om Human Rights Due Diligence där medlemmar kan dela erfarenheter, testa nya lösningar och driva gemensamma projekt. Mer information kommer att publiceras inom kort.

Utbildningen riktar sig till

Företag och offentlig sektor. Kursen riktar sig till dem som är involverade i företagets hållbarhets- och leverantörsarbete.

Utbildningen är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Vänligen observera att denna utbildning endast är öppen för medlemmar i ETI Sweden. Det är möjligt för flera personer från samma organisation att delta.

Inte medlem ännu? Läs mer om medlemskap i ETI Sweden här.

Kursledare

Reidun Blehr Lånkan är seniorrådgivare på Etisk Handel Norge med flera års erfarenhet av att utbilda och vägleda företag inom hållbara affärsmetoder på strategisk och operativ nivå. Hon har arbetat med företag från olika branscher inom HRDD och leverantörsarbete och är ansvarig för utbildningar på Etisk Handel Norge.

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sweden. Han har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003; som CSR-chef på Nudie Jeans, hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist, med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

Mer information

För frågor om kursen och anmälan kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.

Föregående events:

Webbinarium: Praktiskt leverantörsarbete för bättre arbetsförhållanden

Den 28:e januari höll ETI Sweden ett webbinarium om hur företag arbetar för att säkra arbetsförhållanden i globala leverantörsled.

 • Hur kontrollerar man efterlevnad hos leverantörer?
 • Vad är de största utmaningarna?
 • Hur kan man samarbeta med andra företag, civilsamhällsorganisationer och fack för att förbättra leverantörsarbetet?

Webbinariet leddes av Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sweden, och gästades av Karin Wimmen, hållbarhetsansvarig på Axfood/Dagab samt Beverly Hall, Senior Industrial Relations Advisor på ETI i Storbritannien.

Det vände sig främst till dem som i dagsläget inte jobbar direkt med uppföljning av arbetsförhållanden inom leverantörsledet, men till exempel med inköp & kvalitet, eller dem som nyligen börjat arbeta inom området. Det lämpar sig också för verksamma inom fackliga organisationer eller civilsamhället som vill få en bättre förståelse för företags leverantörsarbete.

Henrik har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003. Förutom att ha arbetat som CSR-chef på Nudie Jeans och hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist har han jobbat med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

En kopia av presentationen finns att ladda ner här.

Webbinarium: Human Rights Due Diligence – en introduktion

Vad krävs för att ditt företag ska få till ett bra hållbarhetsarbete i leverantörsledet? Hur kan ni arbeta för att uppfylla lagkrav och växande förväntningar att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter?

Human Rights Due Diligence (HRDD) är en internationellt förankrad process för företag att hantera risker och kränkningar av mänskliga rättigheter. Den ett pedagogiskt verktyg för att steg för steg kartlägga och förebygga risker samt hantera potentiella negativa konsekvenser på människor, samhälle och miljö.

Men vad betyder detta egentligen i praktiken?

Välkommen på webbinarium den 17:e december som ger dig en introduktion till vad HRDD är med praktiska exempel på företag använder det i sin egen verksamhet och i sina leveranskedjor.

Webbinariet kommer att ledas av Reidun Blehr Lånkan, seniorrådgivare på Etisk Handel Norge, med flera års erfarenhet av att utbilda och vägleda företag inom hållbara affärsmetoder på strategisk och operativ nivå.

Vänligen notera att webbinariet kommer att hållas på engelska.

Webbinarium: Human Rights Impact Assessment i praktiken

Den 4:e december arrangerade ETI Sweden ett webbinarium om Human Rights Impact Assessment (HRIA), en metod för att kartlägga och bedöma risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsled.

Hör hur finska livsmedelskedjan S-Group, Oxfam och lokala fack har använt HRIA för att förbättra arbetsförhållanden på tomatodlingar i Italien och varför Systembolaget just nu gör en HRIA på vindruvsodlingar som en del i sitt arbete med human rights due diligence.

Human Rights Impact Assessments (HRIA) är en metod som företag kan använda för att identifiera, bedöma och prioritera risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i värdekedjan. HRIA är även en viktig del av arbetet med Human Rights Due Diligence (HRDD) för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i leverantörsledet. Det erbjuder företag en effektivt och systematisk metod att identifiera risker och möjligheter på olika nivåer – från specifika produkter till hela verksamheten – och därmed förenklar arbetet med att hantera mänskliga rättigheter.

HRIA är ett relativt nytt verktyg men det finns redan flera exempel på företag och organisationer som framgångsrikt arbetat med metoden. Ett sådant exempel är ETI Sweden medlemmen Oxfams som tagit fram det analysverktyg som använts av det finska livsmedelsföretaget S-Group för att identifiera och hantera risker i Italiens tomatindustri. Nu har Oxfam även inlett ett samarbete med två andra ETI Sweden medlemmar, Coop och Systembolaget, för att göra HRIAs för citrusfrukter från Marocko och vindruvor från Italien.

Återse webbinariet för att lära dig om hur företag tillsammans med organisationer jobbat med HRIA i sina leverantörsled.

Talare:

 • Nina Elomaa, Senior Vice President Sustainability, S-Group
 • Tim Gore, Head of Policy, Advocacy and Research for the GROW Campaign, Oxfam International
 • Hanna Helgesdotter Sutherlin, Hållbarhetsansvarig, Systembolaget
 • Jean Renè Bilogno, från det italienska facket för jordbruksarbetare FLAI CGIL

Moderator: Henrik Lindholm, verksamhetschef, ETI Sweden.

Workshop: Sociala revisioner under coronapandemin

Hur kan företag följa upp och förbättra arbetsförhållanden i leverantörsledet under en pandemi? Vad finns det för möjligheter att tänka nytt och utveckla nya verktyg för hållbarhetsarbetet? Dessa frågor diskuterade ETI-medlemmar tillsammans med fabrikskontrollanter från Kina och Italien på en ETI Sweden workshop den 26:e november 2020.

*** Läs referat av workshoppen här ***

Coronapandemin har gjort det mycket svårt att utföra revisioner av arbetsförhållanden och uppföljning av åtgärdsplaner i leverantörsledet. Hur kan man som hållbarhetsansvarig eller inköpare hantera detta? På ETI Swedens första workshop bjöd vi in våra medlemmar för att diskutera och dela erfarenheter av att praktiskt jobba med leverantörsuppföljning under pandemin. Vilka lösningar har vi hittat, vad kan vi lära av andra branscher och finns nya möjligheter till samarbeten mellan företag, civilsamhälle och fackliga organisationer?

ETI Swedens workshops är tillfällen där företag från olika branscher tillsammans med organisationer och fackföreningar diskuterar lösningar på aktuella problem. En möjlighet att lära av varandra, dela erfarenheter och hitta möjligheter till samarbeten! Då vi även bjöd in experter med erfarenhet av att jobba på plats med uppföljning på fabriksnivå hölls denna workshop på engelska.

Gender responsive due diligence  – making women workers count

The webinar took place on May 28th. Want to relive it? See the recorded webinar above or download the power point here.

Guest speaker: Ingrid Porss, Social and compliance Manager at Lindex

Background

The current COVID-19 pandemic is exposing the differentiated risk facing women and men in global supply chains. While men are at a slightly higher risks to contract the virus, women are facing a number of risks driven by existing inequalities and discrimination including increased unpaid care, domestic violence and their over representation in vulnerable jobs. As the Gender guidance to the UN Guiding Principles on Responsible Business Conduct reminds us, too often, the human rights of women are overlooked by companies’ due diligence approaches, including impact assessments.

Women, and gender-related issues, count and need to be counted in. But, practically, how can companies conduct more gender-responsive due diligence approaches and what role does gender disaggregated data play in this? How can gender disaggregated data help build more responsible practices and responses in light of COVID-19?

BSR, ETI and partners having been working to support companies’ efforts to address this issue through new tools and initiatives. In particular, BSR has recently launched a new Framework and Tool for brands and suppliers to conduct gender-responsive due diligence and collect and analyze gender data to inform workplace policies and programming.

Objectives

This webinar will provide practical answers to this question and is a great opportunity to:

 • Shed light on the gendered impacts of COVID-19 observed at a global level as well as across value chains. 
 • Learn how BSR’s new Gender Data and Impact Tool (funded by C&A Foundation) can help brands and suppliers to collect, analyze and act on gender data and develop action plans to address identified gendered challenges.
 • Hear from BSR and ETI on their approach and work to support brands efforts to conduct gender-responsive due diligence, including new tools and initiatives.
 • Share experiences on gender-responsive approaches to covid-19 and explore potential collaborations to promote the collection of gender data and the achievement of more gender-equal workplaces throughout supply chains.

Migrant workers at particular risk in times of the pandemic

The webinar was held on May 19th. Want to relive it? See the recorded webinar above or download the power point here.

Take part of country intelligence, expertise and best practices from the Joint Ethical Trading Initiatives. Get perspectives from companies, unions and civil society. Take part in solutions for empowering migrant workers.

 • Why are migrant workers disproportionally at risk from the impact of the pandemic?
 • How can companies safeguard respect of human rights for migrant workers?
 • How can companies, unions, public actors and civil society collaborate?

Guest speakers:
Owain Johnstone, Policy Advisor, ETI UK
Katrine Karlsen, ETI Norway and Sustainability Manager UNIL Norway
Per-Olof Sjöö, President of BWI, Building and Wood Workers’ International

Program

Viveka Risberg, Chair ETI Sweden
Welcome and introduction

Henrik Lindholm, soon to be Operations manager of ETI Sweden, introduces the speakers and hosts the panel discussion.

1. Insights and experiences to address risks for migrant workers in global supply chains:

Owain Johnstone, Modern Slavery Advisor, ETI UK
The presentation will focus on insights and experiences from ETI UKs years long work to address modern slavery risks in supply chains. This will include tools to access modern slavery risks as well as a presentation on ETI UKs ongoing project in the rubber-gloves industry in Malaysia, which focuses on access to remedy for vulnerable migrant workers in Malaysia.Owain will also share up to date information on Covid-19 is affecting migrant workers and give some conclusions from ETI UK on this subject.

2. Empowering migrant workers through training, shared knowledge and constructive dialogue:

Katrine Karlsen, Sustainability Manager UNIL, Norwegian Food retailer & member of IEH (ETI Norway)

An introduction to the initiative MOVE where Nordic companies and QuizRR together initiated digital trainings on ethical recruitment in Thailand. Now is time for the next step and MOVE wants to find new collaborators for reaching the full supply chains and possible other markets.  Katrine will also share reflections on how migrant workers are affected by Covid-19 in the Thai food sector and how ETI Norway recommend retailers to handle the situation in a responsible way.

3. Union response – supporting migrant workers in times of crisis

Per-Olof Sjöö, President of BWI, Building and Wood Workers’ International
Migrant workers at risk – in Sweden and in Swedish companies supply chains. Insights into how the trade unions are working to protect migrant workers’ rights at work, and reflections on how migrant workers are affected by Covid-19.

4. Panel Discussion

b