EU:s taxonomi mer än bara miljö – här är de sociala kraven

EU:s taxonomi kommer att bli ett viktigt verktyg för att uppnå omställningen mot ett hållbart samhälle. Hittills har mycket kretsat kring miljö och klimat, men vad många inte vet är att taxonomin också har en social dimension – och mer kan vara på väg. Vi går igenom vad detta innebär för företag och hur ni kan förbereda er.

Fortsätt läsa ”EU:s taxonomi mer än bara miljö – här är de sociala kraven”

Due diligence i globala leverantörsled

När: 6 tillfällen, september-december 2021
Var: online
Vem: medlemmar och icke-medlemmar

Anmäl dig här

Lär dig hur du identifierar, hanterar och redovisar risker kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöpåverkan i leverantörsledet. Hösten 2021 anordnar ETI Sverige en utbildning i due diligence i sex steg. Den bygger på FN:s och OECD:s riktlinjer om ansvarsfullt företagande och förbereder dig på EU:s kommande lag om bindande due diligence.

Fortsätt läsa ”Due diligence i globala leverantörsled”

Norge antar lag om human rights due diligence – vad innebär det för svenska företag?

Den 10:e juni antog Norges Storting en ny lag som kräver att företag arbetar aktivt med att identifiera, hantera och redovisa risker kopplade till mänskliga rättigheter. Med detta följer Norge de europeiska länder som lagstiftat om obligatorisk human rights due diligence – men går ett steg längre när det gäller kraven på transparens. Vi tittar närmre på vad lagen innebär för svenska företag med verksamhet i Norge. 

Fortsätt läsa ”Norge antar lag om human rights due diligence – vad innebär det för svenska företag?”

Hur kan vi hantera risken för tvångsarbete i Kina?

Under våren har nya vittnesmål publicerats om den kinesiska statens förföljelse av minoriteter från provinsen Xinjiang och kopplingar till europeiska företag. I början av juni släppte Amnesty International en rapport baserad på över 50 intervjuer med före detta lägerfångar. Rapporten innehåller bland annat vittnesmål från uigurer och andra minoriteter från Xinjiang som beskriver hur de flyttats från fångläger för att arbete i fabriker. ETI Sverige undersöker tillsammans med våra medlemmar hur vi kan jobba med frågan i våra leverantörsled.

Fortsätt läsa ”Hur kan vi hantera risken för tvångsarbete i Kina?”

HRDD: Remediation – gottgörelse av MR-kränkningar i leverantörsledet

När: 16 juni 13:00-15:00
Var: online
Kostnad: kostnadsfritt för medlemmar, 2 000 kr för icke-medlemmar

Anmäl dig här

Hur hanterar du skador som skett på människor och miljö i ditt leverantörsled? Hur ser detta ut i praktiken? Och vilket ansvar har din verksamhet att säkerställa gottgörelse hos leverantörer?

Remediation eller gottgörelse är en central del i företags due diligence-arbete, men kanske också det område där många företag känner störst osäkerhet – från hur långt ansvaret sträcker sig till hur man upptäcker och hanterar kränkningar som skett i leverantörsledet.

Fortsätt läsa ”HRDD: Remediation – gottgörelse av MR-kränkningar i leverantörsledet”

Digitala verktyg för globala leverantörsled

Inom många områden har digitaliseringen revolutionerat hur vi jobbar. Effektivisering och lösningar som för bara några år sedan var otänkbara är nu en del av vårt dagliga arbete. Men har arbetet med att säkra mänskliga rättigheter i leverantörsledet kunnat dra nytta av teknikutvecklingen?

Den 8:e juni anordnade ETI Sverige ett webbinarium där vi tittade på några av de digitala verktyg som kan hjälpa företag med sitt hållbarhetsarbete. Du hittar presentationerna här.

Fortsätt läsa ”Digitala verktyg för globala leverantörsled”

Workshop: due diligence på leverantörsnivå i Kina

Vad: Workshop
När: 4 juni 09:00-11:00
Vem: endast medlemmar

Kina är Sveriges viktigaste handelspartner i Asien, men även ett högriskland för ansvarsfulla leverantörsled. Senaste tidens rapporter om tvångsarbete och förföljelse av minoriteter, speciellt uigurer från Xinjiang, har fått många att omvärdera hur man jobbar med sina kinesiska leverantörer.  

ETI Sverige bjuder nu in sina medlemmar för att diskutera situationen i landet tillsammans med experter och intressenter.

Fortsätt läsa ”Workshop: due diligence på leverantörsnivå i Kina”

HRDD: Förebygg & hantera kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsledet

När: 19 maj 13:00-16:00
Var: online
Kostnad: kostnadsfritt för medlemmar, 2 000 kr för icke-medlemmar

Anmäl dig här

Lär dig hantera kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsledet enligt principerna för due diligence.

Denna kurs ger dig kunskap om hur företag förebygger och hanterar kränkningar av mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. Vi går igenom olika steg för att säkra bättre arbetsförhållanden, från grundorsaksanalys till inköpsmetoder och strategier för att stärka arbetares röster. Du kommer också att få praktiska exempel från företag och applicera dina nya kunskaper i gruppuppgifter med andra deltagare.

Fortsätt läsa ”HRDD: Förebygg & hantera kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsledet”