Fackföreningsfrihet i leverantörskedjan – ny arbetsgrupp inom ETI Sweden

Varaktiga förbättringar i leverantörsledet är inte möjliga om inte anställda kan försvara sina egna rättigheter. Trots det är frågan om fackföreningsfrihet ofta eftersatt i företags arbete med arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Nu startar ETI Sweden tillsammans med sina medlemmar en arbetsgrupp för att ta fram praktiska råd för hur företag kan jobba med fackföreningsfrihet.

Fortsätt läsa ”Fackföreningsfrihet i leverantörskedjan – ny arbetsgrupp inom ETI Sweden”

Fördjupningskurs: Human Rights Due Diligence

När: 6 tillfällen, start 9:e mars
Var: online
Vem: medlemmar och icke-medlemmar

*** Anmäl dig här ***

Välkommen på en praktiskt inriktad fördjupningskurs där du i sex steg lär dig hur du implementerar human rights due diligence (HRDD) i ditt företags verksamhet och leverantörsled.

Upplägget på kursen möjliggör för deltagare att parallellt med kurstillfällena lägga upp sitt eget HRDD-arbete, och efter avslutad kurs kommer de att kunna ha en HRDD-process på plats.

Fortsätt läsa ”Fördjupningskurs: Human Rights Due Diligence”

Webbinarium: Praktiskt leverantörsarbete för bättre arbetsförhållanden

Den 28:e januari höll ETI Sweden ett webbinarium om hur företag arbetar för att säkra arbetsförhållanden i globala leverantörsled.

  • Hur kontrollerar man efterlevnad hos leverantörer?
  • Vad är de största utmaningarna?
  • Hur kan man samarbeta med andra företag, civilsamhällsorganisationer och fack för att förbättra leverantörsarbetet?

Webbinariet leddes av Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sweden, och gästades av Karin Wimmen, hållbarhetsansvarig på Axfood/Dagab samt Beverly Hall, Senior Industrial Relations Advisor på ETI i Storbritannien.

Fortsätt läsa ”Webbinarium: Praktiskt leverantörsarbete för bättre arbetsförhållanden”

Leverantörsarbete i en tid av pandemi – sociala revisioner, uppföljning och förbättringsarbete

Hur kan företag följa upp och förbättra arbetsförhållanden i leverantörsledet under en pandemi? Vad finns det för möjligheter att tänka nytt och utveckla nya verktyg för hållbarhetsarbetet? Dessa frågor diskuterade ETI-medlemmar tillsammans med fabrikskontrollanter från Kina och Italien på en workshop den 26:e november 2020.

Fortsätt läsa ”Leverantörsarbete i en tid av pandemi – sociala revisioner, uppföljning och förbättringsarbete”

Human Rights Impact Assessment i praktiken

Den 4:e december arrangerade ETI Sweden ett webbinarium om Human Rights Impact Assessment (HRIA), en metod för att kartlägga och bedöma risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsled.

Hör hur finska livsmedelskedjan S-Group, Oxfam och lokala fack har använt HRIA för att förbättra arbetsförhållanden på tomatodlingar i Italien och varför Systembolaget just nu gör en HRIA på vindruvsodlingar som en del i sitt arbete med human rights due diligence.

Fortsätt läsa ”Human Rights Impact Assessment i praktiken”

Human Rights Due Diligence – en introduktion

Vad krävs för att ditt företag ska få till ett bra hållbarhetsarbete i leverantörsledet? Hur kan ni arbeta för att uppfylla lagkrav och växande förväntningar att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter?

Den 17:e december organiserade ETI Sweden en grundkurs i Human Rights Due Diligence (HRDD), en internationellt förankrad process för företag att hantera risker och kränkningar av mänskliga rättigheter. Den fokuserade på hur företag praktiskt kan arbeta med HRDD och implementera det i sin verksamhet och i sina leverantörskedjor.

Fortsätt läsa ”Human Rights Due Diligence – en introduktion”

Workshop: Sociala revisioner under coronapandemin

När: 26 november 09:00-10:30
Var: online
Vem: endast ETI Sweden-medlemmar

*** Eventet har passerat ***

Coronapandemin har skapat stora utmaningar gällande revisioner av arbetsförhållanden och uppföljning av åtgärdsplaner i leverantörsledet. Hur kan man som hållbarhetsansvarig eller inköpare hantera detta?

På ETI Swedens första workshop bjuder vi in våra medlemmar för att diskutera och dela erfarenheter av att praktiskt jobba med leverantörsuppföljning under pandemin. Vilka lösningar har vi hittat, vad kan vi lära av andra branscher och finns nya möjligheter till samarbeten mellan företag, civilsamhälle och fackliga organisationer?

Fortsätt läsa ”Workshop: Sociala revisioner under coronapandemin”