Nu söker vi en koordinator!

Har du erfarenhet av globala leverantörsled? Är du en driven projektledare och administratör som får saker gjorda? Är du en flyhänt skribent? Vill du vara med och bygga en organisation från grunden – en som arbetar för att skapa hållbara leverantörskedjor globalt? Läs mer här!

Tips!

ETI Swedens medlemmar och nätverk är inbjudna att delta i THIRSTs virtuella rundabordssamtal om teodlare och tearbetare. Webbinaritet har titeln: Building tea back better och erbjuder en serie korta presentationer och uppfinningsrika metoder som tacklar frågor om teproduktion, anställnings- och handelspraxis, samt affärsmodeller.

När: 16 juni kl 10 – 11:30 (svensk tid)
Anmäl dig här!

THIRST, The International Roundtable for Sustainable Tea, är en organisation som sammanför civilsamhällesorganisationer, företag och övriga intressenter kring producenter och arbetare i te-sektorn med syfte att stärka arbetarnas och odlarnas mänskliga och arbetsmässiga rättigheter.

Välkommen Henrik!

Det är med glädje som vi kan presentera att Henrik Lindholm blir ETI Swedens verksamhetschef. ETI får därmed en strategisk och lösningsinriktad ledare med mångårig erfarenhet av leverantörsledsfrågor. Henrik kommer närmast från tjänsten som hållbarhetschef inom handeln. Han har också arbetat internationellt på en flerpartsorganisation, inom civilsamhället och akademin.

”ETI Sweden har unika förutsättningar att utveckla kunskap och metoder för att förbättra arbetsförhållandena i våra globala leverantörsled. Genom att samla erfarenheter från företag i olika branscher, fackföreningar och intresseorganisationer, så kommer vi kunna bygga vidare på och utveckla arbetet med hållbara leverantörsled”, kommenterar Henrik Lindholm.

Den 27 juli tillträder Henrik sin tjänst, men redan på migrantarbetar-webbinariet den 19 maj kommer han vara med aktivt.

Läs hela pressmeddelandet här.

Vårens events

In collaboration with BSR:
Gender responsive due diligence – making women workers count

Sorry the event has passed. Please see the recorded version or download the power point here.

 • Shed light on the gendered impacts of COVID-19 observed at a global level as well as across value chains. 
 • Learn how BSR’s new Gender Data and Impact Tool can help brands and suppliers to collect, analyze and act to address identified gendered challenges.
 • Hear from BSR and ETI on their approach to support brands efforts to conduct gender-responsive due diligence, including new tools and initiatives.

The event will be held in English.

Migrant workers at particular risk in times of the pandemic

We’re sorry, the event has passed. Want to see the recorded version or download the power point? Please check here.

 • Why are migrant workers disproportionally at risk from the impact of the pandemic?
 • How can companies safeguard respect of human rights for migrant workers?
 • How can companies, unions, public actors and civil society collaborate?

Vill du bli medlem?

Har ditt företag/din organisation leverantörskedjor som grenar ut sig över världen? Ser ni det som utmanande att säkerställa mänskliga rättigheter i leverantörsledet, att utvärdera var de största riskerna finns eller att hitta interna arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för just detta? Hör av dig i så fall så berättar vi mer om ETIs verksamhet!

Du läste rätt! Det finns fortfarande möjlighet att gå in som grundare. Möjligheten stänger vid Årsstämman den 15 april 2020. Är du nyfiken på vad det innebär! Hör av dig!

ETI Sweden främjar hållbara leverantörskedjor!

Den 12 december 2019 grundades Ethical Trading Initiative Sweden av Axfoundation, Coop Sverige, Fairtrade Sverige, LO, Oxfam Sverige, Systembolaget, Unionen, Union to Union, Västtrafik och We Effect.

Arbetet med att bygga upp organisationen pågår intensivt och vi välkomnar alla intresserade blivande medlemmar att höra av sig! Rekrytering av generaldirektör och ytterligare personal till kansliet kommer att påbörjas inom kort och tack vare stort stöd från våra redan existerande systerorganisationer i Norge, Danmark och UK, räknar vi med en snabb uppbyggnad av verksamheten.

Vad är ETI Sweden?

Förbättra arbetsvillkor i globala leveranskedjor

ETI:s mål är att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor genom samverkan mellan privata företag, offentlig sektor, fackliga organisationer och civilsamhällets organisationer. Därmed är ETI relevant för allt från företag med globala leverantörsled till fackliga, bransch- och civilsamhällesorganisationer samt offentliga upphandlare och deras leverantörer. Finansbranschen, med behov av att utvärdera och mäta även den sociala delen av sitt ESG-arbete, har även de mycket att vinna med ett medlemskap.

Ethical Trading Iniative är redan en inflytelserik aktör och finns i Norge, Danmark och Storbritannien, där ETI UK bildades år 2000. Under flera år har det varit på gång att grundas en systerorganisation i Sverige, men processen har av olika skäl inte gått i mål. Förrän nu – i december 2019.

Varför behövs ETI i Sverige?

Sveriges import är helt beroende av produktion i högriskländer med osäkra arbetsvillkor och negativa sociala och miljömässiga fotavtryck. Arbetet med att säkra goda arbetsvillkor i komplexa globala leverantörsled går framåt i förstaled men längre bort i kedjan, där riskerna är som störst, finns varken spårbarhet eller transparens.

”De flesta företag är för små för att kunna påverka på egen hand. Här blir ETI en plattform för samarbete, praktiskt leverantörsarbete och påverkan – även på politisk nivå.”
– Viveka Risberg, Axfoundation, Styrelseordförande för ETI Sweden.

I omställningen mot förnybar energi kan ETI spela en vital roll för att rikta fokus mot arbetares rättigheter och miljöpåverkan inom utvinning och förädling av råvaror. I en tid då växande asiatiska ekonomier sammanfaller med ökad repression mot yttrande- och associationsfrihet, är ETI en viktig motor för stärkta fackliga rättigheter och social dialog i tillverkningsindustrin. Jordbruk och primärproduktion är en annan viktig sektor för ETI.

Vad innebär ett medlemskap i ETI Sweden?

 • Kurser, verktyg och informationsbank finns tillgängligt för medlemmarna.
 • Varje medlem har en kontaktperson på ETI som stöttar och agerar bollplank.
 • Varje medlem rapporterar årligen sitt arbete. Denna rapport är publik från år två.
 • Branschöverskridande samarbeten inom gemensamma frågor (allt från rundabordssamtal till fleråriga gemensamma projekt i specifika länder).
 • Samarbete med övriga ETI-organisationer i Norge, Danmark och UK samt de lokala kontor som finns.

Syftet med verksamheten och dess arbetsmetoder bygger på

 • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
 • UN Guiding Principles (UNGP), on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ’Protect, Respect and Remedy’ Framework .
 • Responsible Business Conduct (RBC) i OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. (Hållbara affärsmetoder gäller för alla företag som köper varor och tjänster, inklusive den offentliga sektorn.)