Webbinarium: Praktiskt leverantörsarbete för bättre arbetsförhållanden

När: 28 januari 09:00-10:30
Var: online
Vem: öppet för alla

*** Registrera dig här ***

Kärnan i ETI Swedens arbete är mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i globala leverantörsled. Men hur jobbar företag idag för att säkra arbetsförhållanden i leverantörsledet? Vilka är de största utmaningarna? Och hur kan ett flerpartsinitiativ som ETI Sweden vara en del av de lösningar som behövs?

ETI Swedens första webbinarium 2021 går igenom hur företag idag arbetar för att säkra goda arbetsförhållanden i leverantörsled, vilka brister som finns samt hur vi tillsammans kan hantera dessa.

  • Hur kontrollerar man efterlevnad hos leverantörer?
  • Hur tolkar man auditrapporter?
  • Hur följer man upp förbättringsplaner?
  • Hur kan man samarbeta med andra företag, civilsamhällsorganisationer och fack för att förbättra leverantörsarbetet?

Fortsätt läsa ”Webbinarium: Praktiskt leverantörsarbete för bättre arbetsförhållanden”

Leverantörsarbete i en tid av pandemi – sociala revisioner, uppföljning och förbättringsarbete

Hur kan företag följa upp och förbättra arbetsförhållanden i leverantörsledet under en pandemi? Vad finns det för möjligheter att tänka nytt och utveckla nya verktyg för hållbarhetsarbetet? Dessa frågor diskuterade ETI-medlemmar tillsammans med fabrikskontrollanter från Kina och Italien på en workshop den 26:e november 2020.

Fortsätt läsa ”Leverantörsarbete i en tid av pandemi – sociala revisioner, uppföljning och förbättringsarbete”

Human Rights Impact Assessment i praktiken

Den 4:e december arrangerade ETI Sweden ett webbinarium om Human Rights Impact Assessment (HRIA), en metod för att kartlägga och bedöma risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsled.

Hör hur finska livsmedelskedjan S-Group, Oxfam och lokala fack har använt HRIA för att förbättra arbetsförhållanden på tomatodlingar i Italien och varför Systembolaget just nu gör en HRIA på vindruvsodlingar som en del i sitt arbete med human rights due diligence.

Fortsätt läsa ”Human Rights Impact Assessment i praktiken”

Human Rights Due Diligence – en introduktion

Vad krävs för att ditt företag ska få till ett bra hållbarhetsarbete i leverantörsledet? Hur kan ni arbeta för att uppfylla lagkrav och växande förväntningar att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter?

Den 17:e december organiserade ETI Sweden en grundkurs i Human Rights Due Diligence (HRDD), en internationellt förankrad process för företag att hantera risker och kränkningar av mänskliga rättigheter. Den fokuserade på hur företag praktiskt kan arbeta med HRDD och implementera det i sin verksamhet och i sina leverantörskedjor.

Fortsätt läsa ”Human Rights Due Diligence – en introduktion”

Workshop: Sociala revisioner under coronapandemin

När: 26 november 09:00-10:30
Var: online
Vem: endast ETI Sweden-medlemmar

*** Eventet har passerat ***

Coronapandemin har skapat stora utmaningar gällande revisioner av arbetsförhållanden och uppföljning av åtgärdsplaner i leverantörsledet. Hur kan man som hållbarhetsansvarig eller inköpare hantera detta?

På ETI Swedens första workshop bjuder vi in våra medlemmar för att diskutera och dela erfarenheter av att praktiskt jobba med leverantörsuppföljning under pandemin. Vilka lösningar har vi hittat, vad kan vi lära av andra branscher och finns nya möjligheter till samarbeten mellan företag, civilsamhälle och fackliga organisationer?

Fortsätt läsa ”Workshop: Sociala revisioner under coronapandemin”